Jazzprofil legges ned

Kjære bruker av Jazzprofil,

I 2011 lanserte vi Jazzprofil for alle Norsk jazzforums medlemmer. Bakgrunnen for dette var etterspørsel fra våre medlemmer om et nettbasert forum for utveksling av informasjon og med rom for diskusjon. Jazzprofil ble laget som et nettsamfunn hvor våre medlemmer og andre profesjonelle jazzaktører kunne opprette egen profil for å synliggjør egen aktivitet, opprette egne og ta del i diskusjonsforum og kommunisere med andre aktører i jazzmiljøet.

Dessverre har ikke Jazzprofil fungert slik vi håpet. Endel av dere har registrert profil, men aktiviteten i forumet har vært lav. Diskusjonsforumet som vi håpet skulle gi dere en god kommunikasjonsplattform, har vært svært lite brukt. Kanskje var tidspunktet for lansering feil eller kanskje har vi ikke klart å treffe godt nok med innhold og funksjoner. Nok ett sosialt medie for innlogging og oppdatering av personlig profil, har kanskje vært for mye. Det vi ser er at diskusjoner og utveksling av informasjon nå finner sted på andre sosiale plattformer.

Det er utgifter forbundet med å drifte og videreutvikle digitale plattformer. De siste årene har vi ikke prioritert dette på grunn av lav bruk, og Jazzprofil har nå i tillegg noen utdaterte funksjoner. Vi ser det ikke som hensiktsmessig å investere mer ressurser i et system som er lite i bruk. Vi velger derfor nå å legge ned Jazzprofil og heller se på andre, nye muligheter. Jazzprofil lukkes 1. februar 2019. Har du filer og informasjon på din profil du ønsker å ta vare på, ber vi deg laste ned og lagre dette innen denne datoen. Verktøy som det digitale kurset IMPROnøkkelen vil gjøres tilgjengelig for medlemmer på andre måter.

Har du ønsker og innspill til andre digitale funksjoner og -plattformer, ta gjerne kontakt.

Mvh
Norsk jazzforum