eldbjørg raknes @eraknes ?

aktiv for 6 år, 8 måneder siden

http://ballade.no/nmi.nsf/doc/art2011011911141245143053 relevant ift KUD sitt forholdt til Samstemt mm Vis

eldbjørg rakness diskografi

EldbjørgBoye.jpg

|