Trondheim Jazzfestival @jazzfest ?

Festival aktiv for 6 år, 10 måneder siden

Informasjon om Trondheim Jazzfestival

Fullt navn

Trondheim Jazzfestival

Type profil

Festival

Hjemsted

Trondheim

Postadresse

Postboks 8844 Nedre Elvehavn, 7481 Trondheim

Hjemmeside

jazzfest.no

Informasjon

Informasjon

Neste Jazzfest er 9. – 12. mai 2012

Trondheim Jazzfestival er en videreføring av JazzMazz, som har røtter helt tilbake til 1979. Festivalen har vært arrangert årlig siden 1994 og endret navn til Trondheim Jazzfestival i 1998.
Trondheim Jazzfestival er bygget rundt det spennende miljøet rundt Jazzlinja ved NTNU Institutt for musikk. Festivalen har en norsk og nordisk hovedprofil og har som mål å tilby jazz og beslektede uttrykksformer på høyt kunstnerisk nivå.

Kort biografi til bruk på forsiden

Neste Jazzfest er 9. – 12. mai 2012

Trondheim Jazzfestival er en videreføring av JazzMazz, som har røtter helt tilbake til 1979. Festivalen har vært arrangert årlig siden 1994 og endret navn til Trondheim Jazzfestival i 1998.
Trondheim Jazzfestival er bygget rundt det spennende miljøet rundt Jazzlinja ved NTNU Institutt for musikk. Festivalen har en norsk og nordisk hovedprofil og har som mål å tilby jazz og beslektede uttrykksformer på høyt kunstnerisk nivå.

Sosiale tjenester

Facebook

Aktiver Facebook

Facebook url

facebookhttps://www.facebook.com/pages/Jazzfestno/105916402763134

Youtube

Aktiver Youtube

Youtube url

http://www.youtube.com/user/TrondheimJazzfest