Ole Amund Gjersvik @oleamundgjersvik ?

aktiv for 9 måneder siden

Ole Amund Gjersviks bilder

Bass Improvisations

Solo kontrabass improvisasjoner ved åpning av kunstutstilling! Fotograf: Ada G. Fossåskaret
Ole Amund Gjersvik: kontrabass

|