Skiensjazzdraget @skiensjazzdraget ?

Konsertarrangør aktiv for 4 år, 8 måneder siden

Informasjon om Skiensjazzdraget

Informasjon

Informasjon

SKIENSJAZZDRAGET
- jazzklubben i Skien

Etter mange års fravær ble en ny jazzklubb etablert i Skien 7. september 2009, i en by med mange og lange jazztradisjoner.

Navnet har sitt utspring i at Telemarksvassdraget starter i Skien – en av våre stoltheter – likt som alle de jazzartister som òg har sitt utspring i Skien, og nærmere bestemt musikklinja ved Skien videregående skole.

Skien har en sterk posisjon innen denne musikkformen, og er sågar relativt alene om å ha fostret så mange profilerte jazzmusikere både i Norge og på verdenstoppen – og flere kan det ble.

Helt siden 1970-tallet har Skien, og Grenlandsområdet, vært den første tomleplassen til mange kjente jazzmusikere

Sosiale tjenester

Facebook

Aktiver Facebook

Facebook url

http://www.facebook.com/Skiensjazzdraget

Youtube

Aktiver Youtube