Profilbilde av Vinterjazz

Følg meg

  • Vinterjazz bruker ingen sosiale tjenester

Vinterjazz @vinterjazz ?

Festival aktiv for 6 dager, 19 timer siden

Nå er kampanjemateriellet for Vinterjazz 2014 klart! Kampanjemateriell og veiledning kan lastes ned her: http://www.vinterjazz.no/kampanjemateriell/ Vis

Informasjon om Vinterjazz

Fullt navn

Vinterjazz

Type profil

Festival

Hjemsted

hele landet

Hjemmeside

http://www.vinterjazz.no

Informasjon

Informasjon

Vinterjazz 2014
- ta del i en landsomfattende markering av jazz!

Fra 31. januar til 9. februar 2014 skal Norsk jazzforum igjen arrangere Vinterjazz i samarbeid med medlemsklubbene. Vinterjazz er en tidagers landsomfattende markering av jazz, hvor formålet er å sette fokus på den store aktiviteten og entusiasmen som finnes hos landets jazzklubber.

Konsertene som klubbene arrangerer i perioden vil bli med i en riksdekkende markedsføring av Vinterjazz. Dette vil være med på å løfte fram de lokale jazzklubbene. Vinterjazz skal vise publikum det varierte tilbudet av kvalitetsjazz vi har over hele av landet, og i tillegg dekke et behov i en vanligvis rolig periode på arrangementsfronten. Vi er overbevist om at du som arrangør vil dra stor nytte av denne kollektive markeringen av norsk jazz, og håper at Vinterjazz 2013 vil være en kilde til inspirasjon og entusiasme blant klubbens ansatte og frivillige.

Klubbene står selv for booking
Vinterjazz fungerer slik at Njfs medlemsklubber selv booker band og bestemmer antall konserter de ønsker å avvikle i perioden. Den enkelte klubb avgjør om de ønsker å gjøre ekstraordinære arrangementer eller kun melde inn det vanlige programmet. Det viktigste er at flest mulig medlemsklubber deltar, uansett type arrangement. Jo flere som deltar, jo sterkere står Vinterjazz, og jo mer fokus får vi på klubbene! Formålet er å vise den store bredden og aktiviteten hos landets jazzklubber, uansett om det er internasjonale artister på programmet eller jam med lokale musikere.

Annonsestøtte
Norsk jazzforum har utarbeidet en Vinterjazzlogo og et kampanjemateriell som klubbene skal benytte seg av. Kampanjemateriellet består av annonse- og plakat/flyer-maler. Klubbene må selv ta seg av lokal annonsering og lokal medieomtale, men vil kunne motta annonsestøtte fra Norsk jazzforum. Arrangørene kan motta opptil kr 5000 i støtte til papirannonser samt opptil kr 2000 i støtte til webannonser. Betingelsen er at klubbene benytter Vinterjazz sitt eget kampanjemateriell. Annonsestøtten utbetales ved kopi av bilag og trykt annonse/web-annonse.

Kampanjemateriell og veiledning kan lastes ned her: http://www.vinterjazz.no/kampanjemateriell/

Norsk jazzforum vil stå for koordinering, materiell, felles nettside og nasjonal markedsføring.

Ta kontakt med Njf for påmelding!
Skjema for innsending av informasjon om konsertene finnes her: http://jazzforum.jazzinorge.no/konsertliste-vinterjazz-2014/
Frist for å melde inn program er 5. desember 2013.

Kort biografi til bruk på forsiden

Vinterjazz – en landsdekkende markering av jazz